Vriendenstichting

Introductie

De Stichting Vrienden van het Noordhollands Jeugdorkest is opgericht in 1997 om het bestuur van de Stichting NHJO (dat over alle orkestzaken beslist) financieel en praktisch bij te staan.

Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Wij doen ons best om inkomsten te verwerken, via donateurs, advertenties in het programmaboekje en verhuur van instrumentarium.  Wij houden de vinger aan de pols wat betreft de behoeften van het orkest en spelen daar zo goed mogelijk op in met de middelen die ons ter beschikking staan.

Vacatures secretaris en voorzitter

Per 1 januari 2024 zoeken wij een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. De voorzitter is in principe aanwezig bij alle bestuursvergadering van de Stichting NHJO. De Vrienden hebben daar geen stemrecht maar wel een adviserende rol en blijven zo op de hoogte van alle ontwikkelingen waar ze eventueel een ondersteunende rol in kunnen vervullen. De secretaris verzorgt de verslaglegging en vervangt de voorzitter zo nodig bij de bestuursvergaderingen van de Stichting NHJO.

Het bestuur komt 6x per jaar online of live bij elkaar om de vergaderingen van de Stichting NHJO voor te bereiden. Verder is er altijd de mogelijkheid om via app of mail snel iets te delen en ergens over van gedachten te wisselen. De voorzitter initieert de overleggen, de secretaris verzorgt de agenda en verslaglegging

Op dit moment verzorgt de secretaris ook de donateursadministratie. De penningmeester (die aanblijft als bestuurslid) is op dit moment beheerder van het instrumentarium en vrijwilligerscoördinator en verzorgt de nieuwsbrief. Het zou fijn zijn als nieuwe bestuursleden belangstelling hebben voor deze taken om het werk wat meer te verdelen en continuïteit te borgen.

Ben je geïnteresseerd? Laat het weten via vrienden@nhjo.nl, dan nemen we contact op.

Wat doet de Vriendenstichting?

Donateurs

Donateursbijdragen vormen de hoofdmoot van de financiële armslag van de Vriendenstichting. Een belangrijk deel gaat naar het instrumentarium, maar de Vrienden ondersteunen ook bijzondere activiteiten als een buitenlandreis, een jubileum of een andere feestelijke gelegenheid.

Wij heten u graag welkom als nieuwe donateur. Meer informatie of aanmelden? Klik hier.

Adverteren 

Met een advertentie in ons programmaboekje bereikt u per concertserie zeker 400 muziekliefhebbers terwijl u tegelijkertijd ons orkest steunt. Per concertserie kost een advertentie €100. Bent u geïnteresseerd, stuur een berichtje naar vrienden@nhjo.nl.

Instrumentarium

Het NHJO beschikt over een eigen instrumentarium: slagwerk en minder gangbare strijk- en blaasinstrumenten. De Stichting Vrienden van het NHJO is eigenaar van dit instrumentarium. Zij zorgt voor aanschaf, onderhoud, en uitleen aan orkestleden (waar van toepassing) en verhuur.  In overleg met dirigent en orkest zorgt de Vriendenstichting dat het instrumentarium aansluit bij de behoeften van het orkest.

Geluidsopnamen

Van elk concert worden geluidsopnamen gemaakt. Deze worden ter beschikking gesteld aan de orkestleden via de website. De cd-productie is gestopt, maar cd’s van eerdere programma’s kunnen nog nabesteld worden via vrienden@nhjo.nl

Vrijwilligers

Lees hier over de onmisbare hulp van vrijwilligers, die wordt gecoördineerd vanuit de Vriendenstichting. 

Nieuwsbrief

U kunt u zich met onderstaand formulier naast deze pagina abonneren op onze gratis digitale nieuwsbrief. Wij houden u dan op de hoogte van het reilen en zeilen van het orkest en informeren u tijdig over de geplande concerten.

Recente nummers van de nieuwsbrief kunt U ook hier online lezen.