Orkestreglement

Orkestreglement Noordhollands Jeugdorkest

 • Het lidmaatschap van het Noord-Hollands Jeugdorkest (NHJO) gaat in met ingang van de maand waarin het nieuwe orkestlid auditie heeft gedaan en tot het orkest is toegelaten, en wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar.
 • Het bestuur stelt een minimum- en maximum leeftijd voor lidmaatschap van het NHJO vast.
 • Het zomer- en winterkamp zijn verplichte onderdelen van het lidmaatschap.
 • De jaarcontributie van het NHJO bedraagt € 450, te voldoen in twee termijnen: € 270 voor de periode april – september (incl. het zomerkamp) en € 180 voor de periode oktober – maart (incl. het winterkamp). In het geval van een buitenlandse tournee kan besloten besloten worden om de contributie voor de gelegenheid aan te passen. Wij versturen facturen per mail aan het adres dat daarvoor bij de aanmelding is opgegeven.
 • Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk vóór 1 september of 1 maart, door middel van een mail aan ledenlijst@nhjo.nl. Indien niet tijdig is opgezegd loopt het lidmaatschap door en is men gehouden de contributie voor de volgende termijn te voldoen.
 • Indien twee of meer repetities tijdens een repetitieperiode voor een concertserie worden gemist, kan men (afhankelijk van de reden) worden uitgesloten van deelname aan concerten. Na het missen van twee programma's moet het orkestlid opnieuw auditie doen.
 • Tijdens concerten is de volgende kleding verplicht:
  • Algemeen:  alleen zwarte schoenen, géén T-shirts.
  • Dames: zwart, schouders en knieën bedekt, geen glitterpanty's
  • Heren: geheel zwart of zwarte broek en colbert met wit overhemd
 • Bij het lenen van instrumenten is het tekenen van een bruikleenovereenkomst verplicht.
 • Deelname aan repetities, concerten, zomerkamp en winterkamp is geheel voor eigen risico. Het NHJO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Wij raden je (of je ouders) aan je te verzekeren voor ziekte, ongevallen, algemene aansprakelijkheid en een instrumentenverzekering af te sluiten (eventueel ook met dekking voor buitenland).
 • Bij deelname aan repetities, concerten, zomer- en winterkamp dient het orkestlid zich te houden aan de huisregels of instructies, door of namens het bestuur gegeven. Bij ernstige overtredingen kunnen door of namens het bestuur maatregelen worden opgelegd, waaronder het ontzeggen van de mogelijkheid om op de locatie van het winter- of zomerkamp te overnachten.