Leden

Mededelingen en nieuws voor orkestleden

Planning

De meest recente planning (11 april 2024) vind je hier. Alle op dit moment bekende gegevens zijn in de planning verwerkt.

Het is een meerjarenplanning; hij loopt tot en met voorjaar 2025. Maar alle data die er in staan zijn onder voorbehoud. Houd deze pagina in de gaten!

Gehoorschade: een waarschuwing

Het staat langzamerhand wel vast dat spelen in een orkest een risico op gehoorschade met zich meebrengt. Zie bijvoorbeeld deze samenvatting van een wetenschappelijk onderzoek. Maatregelen daartegen moeten jullie zelf nemen. Advies van een voormalig slagwerker van het NHJO: ga naar een audicien en laat een stel oordoppen op maat maken. Dat is de beste manier om te zorgen dat de doppen genoeg bescherming bieden en tegelijkertijd zo min mogelijk een belemmering vormen bij het spelen.

Privacy reglement

Via de ledenpagina delen we geen privacy-gevoelige informatie of auteursrechtelijk beschermde bestanden. De pagina is daarom vrij toegankelijk, zonder wachtwoordbescherming. Om de privacy verder te waarborgen heeft het stichtingsbestuur een privacyreglement (dd 2018) vastgesteld om te voldoen aan de privacywetgeving (AVG).

We hebben geprobeerd het kort en begrijpelijk te houden. Als je toch nog vragen hebt kun je een berichtje sturen aan de webmaster.

Opnamen concerten

Van de meeste programma's die het NHJO speelt wordt tenminste één opname gemaakt. Als op het programma geen werken staan waarop nog auteursrechten rusten, kunnen de opnamen van het meest recente concert in MP3 formaat worden gedownload via deze pagina. Als er wél auteursrechtelijk beschermde werken op het programma staan worden de opnamen op aanvraag ter beschikking gesteld, uitsluitend aan (oud)leden en invallers. Als je een opname in je bezit wilt krijgen, vul dan het formulier in op de aanvraag pagina. Je krijgt dan een link toegestuurd waarmee je de MP3 bestand(en) kunt downloaden. Ook oudere opnamen (vanaf 2015) zijn nog beschikbaar.

De opnamen tot en met de zomer 2022 zijn ook verkrijgbaar als CD, via de Vrienden van het NHJO. Daarna is de CD productie gestopt.

Ledenlijst

De ledenlijst delen we niet via de website. Wie persoonsgegevens nodig heeft voor zijn of haar rol (bijvoorbeeld als aanvoerder) kan zich wenden tot de ledenadministratie.

Wel een DRINGENDE OPROEP: geef gewijzigde of ontbrekende contactgegevens (vooral e-mailadressen) door aan de Beheerder ledenlijst (anders mis je belangrijke mailings …)

Orkestreglement

In het orkestreglement kun je veel informatie lezen over hoe alles werkt en is georganiseerd. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over de contributie. Het orkestreglement vind je hier.