Bestuur

Het orkest wordt bestuurd vanuit de Stichting Noordhollands Jeugdorkest (opgericht in 1962). Kort aangeduid als Stichting NHJO.

Daarnaast is in 1997 de Stichting Vrienden van het Noordhollands Jeugdorkest opgericht om het bestuur van het NHJO financieel en praktisch bij te staan. Meer informatie over haar werkzaamheden vindt u hier. Contactgegevens voor beide besturen vindt u hier.

ANBI status

Beide stichtingen zijn officieel bij de belastingdienst geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle benodigde formele gegevens van beide stichtingen zijn ondergebracht op de ANBI pagina.

Samenwerking en verantwoordelijkheden

De voorzitter van de Stichting NHJO en de dirigent vormen samen de spil van de organisatie. Het Stichtingsbestuur vergadert gemiddeld eens in de 2 maanden. De secretaris bereidt de planningen voor en communiceert deze met de organisatie. De penningmeester bewaakt de inkomsten en uitgaven en maakt begrotingen. De bibliothecaris adviseert over de bladmuziek. Verder is er ruimte voor algemene bestuursleden die specifieke taken vervullen. Bij de vergaderingen is altijd minstens één lid van het Vriendenbestuur aanwezig als toehoorder.