Bestuur

Stichting Noordhollands Jeugdorkest

Het orkest wordt bestuurd vanuit de Stichting Noordhollands Jeugdorkest (opgericht in 1962). Kort aangeduid als Stichting NHJO.

De voorzitter van de Stichting NHJO en de dirigent vormen samen de spil van de organisatie. Het Stichtingsbestuur vergadert gemiddeld eens in de 2 maanden. De secretaris bereidt de planningen voor en communiceert deze met de organisatie. De penningmeester bewaakt de inkomsten en uitgaven en maakt begrotingen. De bibliothecaris verzorgt de bladmuziek. Verder is er ruimte voor algemene bestuursleden die specifieke taken vervullen. Bij de vergaderingen is altijd minstens één lid van het Vriendenbestuur aanwezig als toehoorder. Contactgegevens voor de huidige bestuursleden vindt u hier.

Stichting Vrienden van het Noordhollands Jeugdorkest

In 1997 is de Stichting Vrienden van het Noordhollands Jeugdorkest opgericht om het bestuur van de Stichting NHJO (dat over alle orkestzaken beslist) financieel en praktisch bij te staan.

Per 1-5-2024 kwam bij de Vrienden de functie van secretaris vrij.

Meer informatie vindt u hier op de Vriendenpagina.

ANBI status

Beide stichtingen zijn officieel bij de belastingdienst geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle benodigde formele gegevens van beide stichtingen zijn ondergebracht op de ANBI pagina.