ANBI

ANBI status

Op deze pagina staat alle informatie over de status van culturele ANBI  ("Algemeen Nut Beogende Instelling") van de Stichting Noordhollands Jeugdorkest en van de Stichting Vrienden van het NHJO. Hier vindt U ook de bijbehorende stukken.

Zowel de Stichting NHJO als de Vrienden van het NHJO zijn officieel bij de belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI. Zie ANBI_NHJO .

ANBI gegevens Stichting NHJO

Naam:Stichting Noordhollands Jeugdorkest
RSIN/Fiscaal nummer:80501 8451
ContactgegevensZie de Contact pagina.
Email:info@nhjo.nl
Kvk nummer:41238916
Statutaire zetel:Alkmaar
Doelstelling:De ontwikkeling te bevorderen van een niet professioneel jeugdsymfonieorkest en eventueel een jeugdkoor, samen te stellen uit jongeren tot een leeftijd van ongeveer vijfentwintig jaar en voorts het stimuleren van het musiceren en het waarderen van muziek door de jeugd. De stichting heeft haar werkgebied in de gehele provincie Noord Holland’ (statuten, artikel 2).
Beloningsbeleid:De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen slechts in aanmerking komen voor vergoeding van zakelijk gemaakte kosten en conform fiscale wet- en regelgeving.
Bestuurssamenstelling, namen bestuurders:Zie de Contact pagina
Beleidsplan:Zie het Beleidsplan 2022-2026
Jaarverslag:Zie het Jaarverslag 2023
Financiële verantwoording:Zie het Financieel jaarverslag 2023

ANBI gegevens Vrienden NHJO

Naam:Stichting Vrienden van het Noordhollands Jeugdorkest
RSIN/Fiscaal nummer:81611 4754
ContactgegevensZie de Contact pagina
Email:vrienden@nhjo.nl
Kvk nummer:41241945
Statutaire zetel:Alkmaar
Doelstelling:Het doel van de stichting is:
  • het bevorderen van de bloei en het voortbestaan van het Noordhollands Jeugdorkest (NHJO);
  • de belangstelling voor goede muziek, uitgeoefend door jeugdige, enthousiaste en talentvolle musici, te verlevendigen en levendig te houden;
  • het bevorderen van de belangen van het Noordhollands Jeugdorkest;
  • het bevorderen van de muziekbeoefening en de muzikale ontwikkeling van jeugdigen in Noord-Holland in NHJO-verband;
  • het bundelen van de belangen van het concertpubliek van het Noordhollands Jeugdorkest en het bevorderen van de contacten tussen publiek en uitvoerenden;
alsmede alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt (statuten, artikel 2).
Beloningsbeleid:De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst maar werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen slechts in aanmerking komen voor vergoeding van zakelijk gemaakte kosten en conform fiscale wet- en regelgeving.
Bestuurssamenstelling, namen bestuurders:Zie de Contact pagina
Beleidsplan:Zie het Beleidsplan 2022-2026
Jaarverslag:Zie het Jaarverslag 2023
Financiële verantwoording:Voor het financieel jaarverslag 2022 zie Financieel jaarverslag Vrienden 2022. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie.