Contact

Contact

Secretariaat

Artistieke leiding

Repetitoren NHJO

Bestuur NHJO

Bestuur Vrienden van het NHJO

Comité van aanbeveling

-Nuttige adressen

Donateur worden
vrienden@nhjo.nl

Website
webmaster@nhjo.nl


Bankgegevens

Het rekeningnummer van het NHJO is NL43 INGB 0000 7546 82 ten name van de Stichting Noordhollands Jeugdorkest.