Orkest


Over het NHJO

Het NHJO is een symfonieorkest, bestaande uit jonge mensen die enthousiast bezig zijn met hun muziek. Het zijn gevorderde of vergevorderde leerlingen van muziekscholen en privé-docenten. Het orkest biedt een goede mogelijkheid om ervaring op te doen in orkestspel en kennis te nemen van het orkestrepertoire. Veel orkestleden stromen door naar de studentenorkesten, ensembles  en naar het conservatorium.

Audities
Twee keer per jaar worden er audities gehouden. Dan wordt door de dirigent, repetitoren en enkele ervaren leden gekeken en geluisterd naar het technische en muzikale niveau van de aspirant-leden. Techniek en muzikaliteit zijn dus erg belangrijk, maar minstens zo belangrijk zijn het enthousiasme en de inzet, maar ook repetitiebezoek en deelname aan de intensieve, maar ook bijzonder leuke en inspirerende zomer- en winterkampen.

Interview
In augustus 2022 bestond het orkest 60 jaar. Bij die gelegenheid verscheen in het Noord-Hollands dagblad een interview met de dirigent Bas Pollard, waarin hij zijn visie geeft op de rol van het orkest bij de muzikale vorming van de leden.

Repetities
De repetities vinden zoveel mogelijk plaats in maandelijkse "blokken", om de tijd die met reizen gemoeid gaat te beperken. Het orkest repeteert meestal eenmaal per maand op zondag, tussen 10.00 en 16.00 uur in de Cultuurkoepel  te Heiloo. Voor audities en groepsrepetities wordt ook gebruik gemaakt van de Muziek- en Dansschool Heiloo. De repetitiedata worden voor een heel seizoen vastgesteld.

Zomerkamp
In de laatste week vóór het einde van de zomervakantie (regio Noord) vindt altijd een intensieve repetitieweek plaats die wordt afgesloten met een concert. Vaste locatie voor de repetitieweek is het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, met een uitwijkmogelijkheid naar de Cultuurkoepel in Heiloo zoals tijdens de Covid jaren 2020 en 2021. Het zomerkamp wordt afgesloten met een openbare repetitie, toegankelijk voor publiek.

Voor aanmelding of nadere informatie, ga naar onze auditiepagina.

N.B.: De Stichting Noordhollands Jeugdorkest is erkend als Culturele ANBI ("Algemeen Nut Beogende Instelling"). Klik HIER voor meer informatie.