Formulieren tester

Formulieren tester

Dit is de nieuwe versie van het declaratieformulier. Als je klaar bent met invullen, kruis dan het vakje onder aan het formulier aan; pas dan verschijnt de knop waarmee je de declaratie kunt indienen.